Udsat – Årets generalforsamling i Randers Freja Motion

Vedtægterne for Randers Freja Motion siger i §8, at den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

I vedtægterne sættes også rammerne for en eventuel ekstraordinær generalforsamling, men der står ikke noget om hvad der skal ske i forbindelse med aflysning/udsættelse af en ordinær generalforsamling.

I den nuværende situation, med Corona‐virus og myndighedspålagte begrænsninger for forsamlinger, vil den ordinære generalforsamling ikke på lovlig vis kunne gennemføres iflg. vedtægterne.

Bestyrelsen har derfor vedtaget at udsætte generalforsamlingen, indtil den kan afholdes på sundhedsmæssig forsvarlig vis, uden væsentlige begrænsninger.

Følgende indgår i vore planer:

  • Der vil blive udarbejdet en skriftlig bestyrelsesberetning, som fremsendes på skrift til medlemmerne i løbet af februar måned.
  • Der vil blive udarbejdet regnskab på normal vis. Underskrevne regnskaber vil blive fremsendt sammen med bestyrelsesberetningen.
  • Personer på valg får forlænget deres valgperiode indtil valg kan foretages på normal vis.
  • Der gennemføres en ordinær generalforsamling ved først mulige lejlighed efter genåbning af samfundet. Der skal dog varsles med de i vedtægterne angivne varsler.

En anden konsekvens af udmeldingen på pressemødet 28. januar er, at lukning af vores klubhus, opfordring til ikke at mødes ved klubhuset mv. nu gælder t.o.m. 28. februar 2021.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Forside

Comments are closed.