Om klubben

Randers Freja Motion

1981

Det hele startede med, at Randers Freja Atlektik den 4 september 1981 arrangerede et 5000m løb på stadion for at få gang i en motionsafdeling.27 deltagere mødte op.

Allerede året efter udskiltes den nye motionsafdeling dog fra atletikklubben som en selvstændig forening. De “gamle” motionister var nemlig for dyre i forehold til 25-års reglen ved udbetaling af tilskud fra kommunen.

Den 26 august 1981 blev der holdt stiftende generalforsamling,og denne dato er altså fødselsdato for Randers Freja Motion.

Klubbens første formand er Leif Sørensen.

Fra starten var der ikke blot løb på programmet,men også mulighed for at træne badminton,gymnastik og svømning. Løb er og bliver dog klubbens hovedaktivitet,og allerede første år deltog medlemmerne sammen i flere motionsløb, ligesom klubben selv arrangerede OBS-løbet på 32 km fra Århus til Paderup, og Zig-Zag løbet for første gang.
Selv et klubmesterskab bliver arrangeret i motionsklubben.

1983

I 1983 begynder Freja Motion udgivelsen af bladet Gnisten. Fra nr. 2 indgår Freja Atlektik et samarbejde om bladet.

Helse i Randershallens motionscenter indgår i aktiviterne. I 1985 kom triathlon på programmet og et internt stævne blev afviklet i august med start i Kærsmindebadet. I 1986 afvikles det første triathlonstævne i Fussinø.

1989

I 1989 overtager Knud Olsen formandsposten.Leif Sørensen bliver æresmedlem.

 

1990

Oktober 1990 rykker Freja Motion ind i klubhuset i Vasen. Huset deles med OB-45 fodbold.

Til Valdemarsdag får vi vores egen fane.

Sports Master løbet i Ålum indføres.

 

1996

Fra 1996 udgiver Freja Motion Gnisten alene.

Det fælles klubhus udvides for Freja Motions regning.

Afvikling af Dansk Idræts- Forbund 100 års jubilæumsløb. Løbet er et stafetløb gennem Danmark.Vores etape går fra Rådhustorvet til Gl. Århusvej.

Henrik Andersen Knud Olsen som formand. Knud Olsen udnævnes som æresmedlem.

Freja Motion kommer på til verden på internettet.

Det verdensomspændende koncept Olympic Day Run får en afdeling arrangeret af Freja Motion på rute i Romalt.

I 1998 bliver Lars Fredriksen formand. I 1999 afløses han af Erik Gnudtzmann.

Vestparkløbet på en ret brutal rute, især i sne og is,  indføres.

 

2000

I 2000 indføres skaterløb til OBS- løbet og Zig-Zag løbet for en børnerute.

 

2001

I 2001 forsøges med et nyt løb fra atletikstadion på Langvang, nemlig Forårsløbet.

Olympic Day Run flytter til vasen. I 2002 ændres løbet til sommerløbet.

Sport Masterløbet bliver til Randers Sport/Intersportløbet.

 

2004

I 2004 overtager Damatech sponsoratet af OBS- løbet,som derfor skifter navn.

 

2006

I 2006 begynder super motionisterne/pensionisterne at træne onsdag foremiddag.

Det første Advents Halvmarathon afvikles i samarbejde med Freja Atlektik og Atlektikkens Venner.

Damatech løbet afvikles for sidste gang.

 

2008

I 2008 bliver Per Andersen formand. John Johansen og Erik B. Gnudtzmann bliver æresmedlemmer.

Comments are closed.