Kontingent

Kontingentet gælder for et kalenderår og forfalder 1. januar :

300 kr både for børn og voksne.

Et familiekontingent koster kr. 600 for 2 voksne og 2 børn under 16 år.

Kontingentet dækker bad og omklædning i klubhuset 3 gange om ugen.

Desuden betaler klubben startgebyret til en række løb. Kig ned i klubben og se mappen med løbstilmeldinger.

Deltagelse i generalforsamling er betinget af betalt kontingent.

Comments are closed.