Overdækket terrasse ved klubhuset

Randers Freja Motion har i mere end et år arbejdet på at gøre det muligt at lave en stor overdækket terrasse på 60 m2 i tilknytning til klubhuset, der er ramme for Randers Freja Motion, OB1945 og Randers Naturmotion.

Formålet med den overdækkede terrasse er at skabe gode rammer for en bred gruppe af motionister, hvor det sociale også betyder meget. Terrassen vil blive brugt til hverdagens fællesskaber i forbindelse med de daglige træningspas, men i særdeleshed også ved særlige lejlig-heder som stævner (fx motionsløb), petanque turneringer, sommerfest og klubaftener. I kontrakten med kommunen, som ejer klubhuset, fremgår, at terrassen også skal kunne bruges af sekundære brugere som for eksempel “bevæg dig for livet” grupper.

I forbindelse med den nye terrasse er planlagt nye flisebelægninger på tre sider af klubhuset, og her vil kommunen bekoste udskiftning af gammel belægning.

RFM har ansøgt mange fonde om støtte, og nedenfor fremgår resultatet pr. 20.sep. 2021. Randers Freja Motion er alle donatorer dybt taknemmelig for den tildelte støtte, og nedenfor gives en kort beskrivelse af formålet med fondene.

RFM arbejder videre med at finde støtte til den resterende del af finansiering, førend byggeriet sættes i gang. Vi håber, at det vil ske inden for de nærmeste måneder.

med venlig hilsen

Bestyrelsen for Randers Freja Motion

Randers Kommune – udskiftning af gamle fliser

kr. 77.000

Lokale og Anlægsfonden

kr. 137.000

Velux Fonden

kr. 20.000

DIF og DGI’s foreningspulje

kr. 30.000

Nordea Fondens Lokalpulje

kr. 20.000

 

Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden

Populært sagt er vi sat i verden for skabe fremtidens mødesteder, der er tilgængelige, giver mening og sætter spor. Det gør vi som en selvejende institution, vidensformidler og udviklingsfond i Kulturministeriets regi.

Helt konkret udvikler og rådgiver vi om byggeriprojekter og fysiske faciliteter indenfor fritidslivet. Det vil sige indenfor idræts-, frilufts- og kulturlivet. Udover at skabe fremtidens mødesteder uddeler vi ca. 80-90 mio. kr. årligt til projekter, vi arbejder med. Midlerne stammer fra de såkaldte udlodningsmidler under Danske Spil (Tipsmidlerne).

Som udgangspunkt følger der altid idégenerering, sparring og udvikling med, når der tildeles støtte til konkrete danske projekter. Herudover leverer vi også selvstændig rådgivning mod betaling. I Danmark såvel som i udlandet.

Lokale og Anlægsfonden er blandt initiativtagerne til og har tilsluttet sig”Principper for god fondspraksis”, som man kan læse mere om på www.danskefonde.info

Lokale og Anlægsfonden blev etableret i 1994 og råder over en egenkapital på 140 mio. kr., der er indskudt af Danmarks Idræts-Forbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Læs mere på https://www.loa-fonden.dk/om-fonden

 

Velux Fonden

VELUX FONDEN

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. I 2020 uddelte VELUX FONDEN 314 millioner kr.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Læs mere på https://www.veluxfoundations.com/da/om-os/fondene

 

DIF og DGI’s foreningspulje

DIF og DGI’s foreningspulje uddeler årligt ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

Læse mere på https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje

Nordea Fonden

Nordea-fonden støtter gode liv. Hvert år uddeler vi ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur samt inden for de to tværgående indsatser ‘Flere børn der blomstrer’ og ‘Flere ud i det fri’. Projekterne kan være i varierende størrelser, men har det til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Vi uddeler også legater til studieophold i udlandet.

Læs mere på https://nordeafonden.dk/om-os

Forside

Comments are closed.