Overdækket terrasse ved klubhuset

Randers Freja Motion har i mere end to år arbejdet på at etablere en stor overdækket terrasse på 60 m2 i tilknytning til klubhuset, der er ramme for Randers Freja Motion, OB1945 og Randers Naturmotion. Nu er projektet afsluttet med et meget tilfredsstillende resultat.

Formålet med den overdækkede terrasse er at skabe gode rammer for en bred gruppe af motionister, hvor det sociale også betyder meget. Terrassen vil blive brugt til hverdagens fællesskaber i forbindelse med de daglige træningspas, men i særdeleshed også ved særlige lejligheder som stævner (fx motionsløb), petanque turneringer, sommerfest og klubaftener. I kontrakten med kommunen, som ejer klubhuset, fremgår, at terrassen også skal kunne bruges af sekundære brugere som for eksempel “bevæg dig for livet” grupper.

I forbindelse med den nye terrasse er anlagt nye flisebelægninger på tre sider af klubhuset, og her har kommunen bekostet udskiftning af gammel belægning.

RFM har ansøgt mange fonde om støtte, og nedenfor fremgår de opnåede donationer, og efterfølgende gives en kort beskrivelse af formålet med fondene. Randers Freja Motion er alle donatorer dybt taknemmelig for den tildelte støtte.

med venlig hilsen

Bestyrelsen for Randers Freja Motion

Randers Kommune – udskiftning af gamle fliser

kr. 83.250

Lokale- og Anlægs Fonden

kr. 137.000

Velux Fonden

kr. 20.000

DIF og DGI’s foreningspulje

kr. 30.000

Nordea Fondens Lokalpulje

kr. 20.000

Friluftsrådet

kr. 49.000

Lokale og Anlægs Fonden

Populært sagt er vi sat i verden for skabe fremtidens mødesteder, der er tilgængelige, giver mening og sætter spor. Det gør vi som en selvejende institution, vidensformidler og udviklingsfond i Kulturministeriets regi.

Helt konkret udvikler og rådgiver vi om byggeriprojekter og fysiske faciliteter indenfor fritidslivet. Det vil sige indenfor idræts-, frilufts- og kulturlivet. Udover at skabe fremtidens mødesteder uddeler vi ca. 80-90 mio. kr. årligt til projekter, vi arbejder med. Midlerne stammer fra de såkaldte udlodningsmidler under Danske Spil (Tipsmidlerne).

Som udgangspunkt følger der altid idégenerering, sparring og udvikling med, når der tildeles støtte til konkrete danske projekter. Herudover leverer vi også selvstændig rådgivning mod betaling. I Danmark såvel som i udlandet.

Lokale og Anlægsfonden er blandt initiativtagerne til og har tilsluttet sig”Principper for god fondspraksis”, som man kan læse mere om på www.danskefonde.info

Lokale og Anlægsfonden blev etableret i 1994 og råder over en egenkapital på 140 mio. kr., der er indskudt af Danmarks Idræts-Forbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Læs mere på https://www.loa-fonden.dk/om-fonden

 


VELUX FONDEN

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. I 2020 uddelte VELUX FONDEN 314 millioner kr.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Læs mere på https://www.veluxfoundations.com/da/om-os/fondene

 

DIF og DGI’s foreningspulje

DIF og DGI’s foreningspulje uddeler årligt ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

Læse mere på https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje

NORDEA FONDEN

Nordea-fonden støtter gode liv. Hvert år uddeler vi ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur samt inden for de to tværgående indsatser ‘Flere børn der blomstrer’ og ‘Flere ud i det fri’. Projekterne kan være i varierende størrelser, men har det til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Vi uddeler også legater til studieophold i udlandet.

Læs mere på https://nordeafonden.dk/om-os

 


Friluftsrådet – Fysiske rammer for friluftsliv

Friluftsrådet ønsker at forbedre de fysiske rammer for befolkningens friluftsliv, så flere kommer ud og oplever naturen. Der kan ydes støtte til dels lokale projekter, dels udviklingsprojekter af national relevans.

Lokale projekter

Der ydes støtte til etablering af faciliteter og andre fysiske tiltag, der:

  • forbedrer adgangsforholdene på et naturområde og/eller
  • skaber nye muligheder for friluftsaktivitet i et naturområde

Der gives også støtte til oplysningsmaterialer, der:

  • synliggør lokale friluftsmuligheder, så det er nemt finde vej ud i naturen

Det kan fx være etablering af friluftsfaciliteter i eksisterende eller nye naturområder, såsom shelterpladser, bålhytter, fugletårne eller faciliteter, der imødekommer handicaps eller andre særlige behov hos målgruppen. Det kan også være oprettelse af baser med friluftsudstyr til udlån i en bredere kreds, eller stier og andre fysiske tiltag, som forbedrer adgangen til naturområder.

Læs mere på https://friluftsraadet.dk/fysiske-rammer-friluftsliv

 

 

Forside

Comments are closed.