GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til generalforsamling

Tirsdag den 5 febuar kl. 19.30

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3.Fremlæggelse af regnskab.

4.Indkomne foreslag skal være bestyrelsen i hænde senest

8 dage før generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Lisbeth Nicklaisen (ønsker ikke genvalg).

Anne Outzen-Sønderkær (ønsker ikke genvalg).

Per Andersen (ønsker ikke genvalg).

Valg af revisor: John Johansen.

Valg af 2 supplantter

En for 1 år.

en for 2 år.

6. Eventuelt.

Forside

Comments are closed.