Generalforsamling ved Knud

Sammendrag fra Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen tirsdag d. 6. februar havde deltagelse af 56 klubmedlemmer. Kurt Jensen blev valgt som aftenens dirigent.

Bestyrelsens beretning blev godkendt, dog med en lille tilføjelse: RFM hjalp Sport Direct i forbindelse med deres flytning ultimo juni – 8 fra RFM gav en hånd med.
Regnskabet, der udviste et overskud på 28.800 kr., blev enstemmigt godkendt. Karsten L. havde stillet et forslag om oprettelse af en løbskonto på min. 10.000 kr. til uddeling som hel eller delvis dækning af startgebyr til løb i DK og i udlandet. Tilskud skulle uddeles efter ansøgning fra klubmedlemmer. 12 stemte for forslaget, og den øvrige forsamling stemte imod.
Et andet forslag fra Karsten L. gik på, at klubfesten ikke skal afholdes i klubhuset, og at der bør være musik, ”levende” eller via DJ. Forslaget blev vedtaget, og bestyrelsen arbejder med retningslinjer til festudvalget for klubfesten i 2018. Et tredje forslag fra Karsten L. om klubtrøje til alle nye klubmedlemmer fik flertal. Bestyrelsen mener dog, at alle såvel gamle som nye medlemmer bør have tilbud om en klubtrøje. Bestyrelsen arbejder på sagen.
Valget af nye bestyrelsesmedlemmer som afløser for PV og Rita, der ikke ønskede genvalg, gik hurtigt. Janni Christensen og Sven Grove Jørgensen blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

Elin og Stig var villige til genvalg, og de blev selvfølgelig valgt. Hans Jørgensen
blev genvalgt som 2. suppleant og Bjarne Ludvigsen blev genvalgt som 2. revisor. Genvalgt blev også Lotte Lærke som revisorsuppleant.

Under eventuelt blev der drøftet flere forskellige emner: Niels Hansen fra Sparekassen Kronjylland udloddede 10 VIP billetter til fodbold onsdag d. 28. februar.

RFM’s deltagelse i Adventsløbet hænger i en meget tynd tråd, da jeg (Knud) ikke fremover ønsker plads i udvalget.
Jeg efterlyste 2–3 nye RFM medlemmer i udvalget; men ingen meldte sig (heller
ikke siden), og vi vil nu meddele RFA, at RFM træder ud af samarbejdet. Henny forslog Lady Walk som et gratisløb. Flere andre ideer blev vendt.
Kaffekassen gav pølser med tilbehør som tidligere. John med flere stod for denne del. Aftenen sluttede med en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Rita og PV for godt samarbejde.

Knud

Forside

Comments are closed.