Nytårsappel og generalforsamling i Randers Freja Motion

I skulle alle have modtaget en mail fra kassereren med disse vigtige arrangementer.

Nytårsappel den 7. januar kl. 10.00 med løb eller gang inden rundstykker.

Generalforsamling  TIRSDAG den 6. februar 2018 kl. 19.30 i klubhuset, Vasen 10, 8920 Randers NV.

Dagsorden i h.t. foreningens gældende love:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag (deadline d. 30.01.18 for indsendelse af forslag til
bestyrelsen).
5. Valg ifølge §7.

På valg til bestyrelsen er:

Elin Laursen – Er villig til genvalg.
Rita Hansen – Ønsker ikke opstilling.
Poul Verner Andersen – Ønsker ikke opstilling.
Stig Daugaard – Er villig til genvalg.

På valg som suppleant er: Hans Jørgensen.

På valg som revisor er: Bjarne Ludvigsen.

På valg som revisorsuppleant er: Lotte Lærke.

6. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne Knud Olsen – formand

 

 

Om klubben

Comments are closed.