Generalforsamling

Randers Freja Motion afholder ordinær generalforsamling TORSDAG d. 06. februar 2014 kl. 19.30 i klubhuset Vasen.
Bemærk det er muligt at løbe klokken 18.00 denne dag.

Dagsorden i h.t. foreningens gældende love:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag (deadline d. 30.01.14 for indsendelse af forslag).
5. Valg ifølge §7.
På valg til bestyrelsen er:
Elin Laursen – Er villig til genvalg.
Thorkild Højgaard – Ønsker ikke genopstilling.
Birthe B. Vestergaard – Ønsker ikke opstilling.
Stig Daugaard – Er villig til genvalg.
På valg som suppleant er:
Hans Jørgensen.
På valg som revisor er:
Bjarne Ludvigsen.
På valg som revisorsuppleant er:
Lotte Lærke.
6. Eventuelt.
Herunder festudvalg.

Generalforsamlingsdatoen er tidligere varslet i uge 52 pr. mail til alle medlemmer i forbindelse med kontingentopkrævning og fra dette tidspunkt oprettet på klubbens hjemmeside.
På bestyrelsens vegne Knud Olsen – formand

Forside

Comments are closed.