Genbrugs sport

Genbrugssport – har du sportstøj i overskud?
I Randers Kommunes fritids- og idrætspolitik er et af målene at styrke indsatsen over for idrætssvage borgere i kommunen.
Et af midlerne til at opnå dette mål er at organisere indsamling af idrætstøj til brug for borgere, som ikke har midler til selv at anskaffe tøjet. Projektet er sat i gang af Randers Kommune i samarbejde med Bysekretariatet, Frivilligværket og frivillige i Nordbyen.
Hvis du har idrætstøj og sportsudstyr, som du ikke bruger mere, kan det afleveres i Bysekretariatet eller Parkcafeen på Flyvervej 5. Vi har drøftet projektet i bestyrelsen og anbefaler, at vi i RFM bakker op om projektet, og der vil derfor blive opstillet en flyttekasse i klublokalet, hvor RFM-medlemmer kan lægge deres overskudstøj til projekt Genbrugstøj.
Du kan læse mere om genbrugssport på https://fritid.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=133274

Forside

Comments are closed.