Besøg ved Move Randers

Move har for længe siden henvendt sig til os og foreslået, at vi kunne besøge hinanden en gang imellem – dels for at prøve nye ruter og dels for at hygge og erfaringsudveksle. Efter lang ventetid pga Corona blev aftalen, at vi besøger dem ved Dronningborg Hallen

torsdag, den 25. august, kl. 17.30  (bemærk tidspunktet)

Altså er træningen aflyst den aften fra vores eget klubhus, eller rettere den er flyttet til Move’s område. Vi håber, at ideen bliver taget vel imod. Move finder et par ruter -også for gåfolk – og efterfølgende får vi kaffe og kage. Der er desværre ikke bade muligheder.

Forside

Comments are closed.