Broen over Gudenåen ved motorvejen

Et lille tjek af faciliteterne på Vorupsiden.

Der er lavet stier i næsten samme kvalitet som dem du kender på diget ved Hornbæk enge. Det er stadig mosegrisene, der har ansvaret for den endelige udformning. Jævnt, men meget blødt underlag. Så vi skal have nogle løbere til at trampe det lidt sammen.

Set fra rastepladsen mod åen på Vorup siden. Nyt underlag, stadig meget blødt.

Sving før åen til venstre mod motorvejen

Fra motorvejsbroen ind mod Vorup

Stien under broen

Dragerne til broen er sat på. Læg mærke til broen vil have næsten samme højde som kørebanen.

Comments are closed.